8 till start i söndagens ”Vangog mile

1600 gr Ca kl 15.18
VANGOG MILE
30.000 kr 15.000-7.500-3.600-2.400-1.500
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anm.dagen har hcptal högst 60, alt inget hcptal.
Vikt: 4-åriga 57 kg, äldre 58 kg. Tillägg: För varje seger from 1 juli 2016 2 kg tom 6 kg.

NEROS EXPO             B 57                   Annie Nilsson Lindahl
MR MAXIMUS                55                  Kajsa Lindsjö (58)
WINSTON ROCKET    B 57                 Ina Veronika Toverud (60)
BASHAIR (FR)              B 57                Shane Karlsson
EL DOR PRIBOT         B 60                 Martin Rodriguez
SHUWAYMA (FR)           54                 Josefin Landgren (56)
RM ESTELLE               B 56                 Elione Chaves
ABDUHL (POL)              57                 Dayverson De Barros