ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 40.000 kr 1400 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal. Vikt: 3-åriga 54,5 kg, äldre 60 kg. Tillägg: För varje seger from 1 november 2022 2 kg.

ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP (52) 40.000 kr 1600 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal, 3-åriga -5 kg.

ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP (62) 40.000 kr 2100 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 10,5 kg, äldre 10 kg.

EMIRATES BREEDING PROGRAM II

EMIRATES BREEDING PROGRAM II (ox 52) 40.000 kr 1600 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal.

ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 40.000 kr 1400 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal
på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 3-åriga 54,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 november 2022 2 kg.

LILL SHAM CUP

LILL SHAM CUP (ox Hcp III) 80.000 kr 2100 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Handicap III (64-52 kg).

ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 50.000 kr 1600 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal
på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 61 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 augusti 2022 2 kg.

ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP 40.000 kr 2100 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 7,5 kg, äldre 5 kg

ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP (57) 40.000 kr 1600 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 6 kg, äldre 5 kg.

EMIRATES BREEDING PROGRAM IV

EMIRATES BREEDING PROGRAM IV (ox max 65)
40.000 kr 1600 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på
anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 3-åriga 53,5 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 november 2022 2 kg