Pamir Mile (ox)

Pamir Mile (ox)               26 000 kr                1600 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 55, alternativt inget.
Vikt: 58 kg, äldre 60,5 kg.
Till’gg: För varje fr o m 1 maj 2015 insprungen summa av 10 000 kr 1 kg t o m 6 kg.