HTH Summer mile

HTH Summer mile (Hcp III) 40.000 kr 1600 dt För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: Handicap III (64-52 kg)
Anmälan: måndag 2 aug. före kl 14.00
Vikter: onsdag 4 aug. före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 5 aug. före kl 09.30