ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP (62) 40.000 kr 2100 dt För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 10,5 kg, äldre 10 kg.
Anmälan: måndag 8 nov. före kl 14.00
Vikter: torsdag 11 nov. före kl 12.00
Startanmälan: måndag 15 nov. före kl 09.30