ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP (60) 40.000 kr 2200 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 11 kg, äldre 8 kg.