ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP (62) 40.000 kr 2100 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 10,5 kg, äldre 10 kg.