Dag Ulvegärdes minne (54 Am) 30.000 kr 1600 gr

(+skandinaviskfödd bonus 5000kr-3000kr-2000kr)

Amatörryttare. För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal plus 6 kg.