ARABHÄSTHANDICAP (57) – Göteborg

ARABHÄSTHANDICAP (57) 0 kr 1600 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 2,5 kg, äldre 5 kg.