ARABHÄSTHANDICAP (57)

ARABHÄSTHANDICAP (57) 40.000 kr 1600 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 3-åriga minus 10 kg, äldre 5 kg.