Arabhästhandicap (57)

Arabhästhandicap (57) 40.000 kr 1600 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 5,5 kg, äldre 5 kg.