Emirates Breeding Program III

EUROPEAN BREEDERS’ PREMIUM III (ox max 65) 40.000 kr 1730 dt
Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 65, alt inget handicaptal
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 november 2019 2 kg.