Parteros Minne

ARABHÄSTHANDICAP (62) 40.000 kr 2100 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 3-åriga minus 18,5 kg, 4-åriga 11 kg, äldre 10 kg.