Arabhästhandicap (67)

Arabhästhandicap  (67) 40.000 kr 1400 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 15,5 kg, äldre 15 kg.