Queen Anne memorial

Queen Anne memorial (ox) 30.000 kr 1600 gr (+skandinaviskt född bonus 5000kr-3000kr-2000kr)

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.  Vikt: aktuellt handicap