Ramonia Cup

Ramonia Cup (max 60) 35.000 kr 1600 dt (+skandinaviskt född bonus 5000kr-3000kr-2000kr)

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 60, alt. inget handicaptal Vikt: 4-åriga 54 kg, äldre 60,5 kg. Tillägg: För varje seger from 1 september 2016 2 kg.