Vangog mile

Vangog mile (max 60 ox) 30.000 kr 1600 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anm.dagen har handicaptal högst 60, alt inget handicaptal. Vikt: 4-åriga 57 kg, äldre 58 kg. Tillägg: För varje seger from 1 juli 2016 2 kg tom 6 kg.