Dag Ulvegärde Memorial

Dag Ulvegärde Memorial (ox 62) 50.000 kr 1400 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: Aktuellt handicaptal minus 10 kg