ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING, Bro Park, 1200 dt, 40.000kr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 57 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje from 1 januari 2019 tom 31 december 2019 insprungen summa av 15.000 kr 1 kg.
Lättnad: Ej startat 2 kg.