ARABHÄSTLÖPNING (max 71)

ARABHÄSTLÖPNING 40.000 kr 1200 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med max handicap 71 alt. inget.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 61 kg.Tillägg: För varje seger from 1 januari 2019 3 kg.