ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING 40.000 kr 1400 dt För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 63, alt som saknar handicaptal. Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58 kg. Tillägg: För varje seger 2 kg. Lättnad: Ej startat 2 kg.
Anmälan: tisdag 6 apr. före kl 14.00
Vikter: onsdag 7 apr. före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 8 apr. före kl 09.30