ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING 40.000 kr 2100 dt För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: 4-åriga 56,5 kg, äldre 61 kg. Tillägg: För varje seger 2 kg. Lättnad: Ej startat 2 kg.
Anmälan: måndag 19 apr. före kl 14.00
Vikter: onsdag 21 apr. före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 22 apr. före kl 09.30