ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING 40.000 kr 1400 dt För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: 3-åriga 53,5 kg, äldre 59 kg. Tillägg: För varje seger 2 kg. Lättnad: Ej startat 2 kg.
Anmälan: måndag 27 sep. före kl 14.00
Vikter: onsdag 29 sep. före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 30 sep. före kl 09.30