ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 40.000 kr 2200 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal
på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 57,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 juli 2022 2 kg.