ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 50.000 kr 1600 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal
på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 61 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 augusti 2022 2 kg.