Arabhästlöpning

ARABHÄSTLÖPNING 60.000 kr (max 55) (ox) 1200 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 55 alt. inget handicaptal. Vikt: 4-åriga 57,5 kg, äldre 58 kg. Tillägg: För varje seger 2 kg tom 6 kg. Lättnad: Ej segrat 2 kg.