Arabhästlöpning

ARABHÄSTLÖPNING (Gr 3PA) (ox) 180.000 kr 1800 gr

Prissummefördelning: 90.000-45.000-18.000-12.600-9.000-5.400 kr. För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej. Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59,5 kg. Ej viktlättnad för ryttare.