ARABHÄSTLÖPNING 40.000 kr 2100 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 56,5 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 juli 2017 2 kg tom 6 kg.