Arabhästlöpning

ARABHÄSTLÖPNING (max 55) (ox) 30.000 kr 1400 dt (+skandinaviskt född bonus 5000kr-3000kr-2000kr)

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anm.dagen har handicaptal högst 55, alt inget handicaptal. Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60,5 kg. Tillägg: För varje from 1 augusti 2016 insprungen summa av 10.000 kr 2 kg tom 6 kg.