Ramonia Cup 50.000 kr 2400 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58,5 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 augusti 2017 2 kg tom 6 kg.