Arabhästlöpning

ARABHÄSTLÖPNING (max 55) (ox) 30.000 kr 1400 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anm.dagen har handicaptal högst 55, alt inget handicaptal. Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 59,5 kg. Tillägg: För varje from 1 oktober 2016 insprungen summa av 10.000 kr 1 kg tom 6 kg.