Arabhästlöpning

ARABHÄSTLÖPNING (max 65 ox) 40.000 kr 1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anm.dagen har handicaptal högst 65, alt inget handicaptal. Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 59 kg. Tillägg: För varje from 1 november 2016 insprungen summa av 15.000 kr 1 kg.