Arabhästlöpning

ARABHÄSTLÖPNING (max 65) (ox) 35.000 kr 1500 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anm.dagen har handicaptal högst 65, alt inget handicaptal. Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 59 kg. Tillägg: För varje seger 2 kg tom 6 kg.