Parteros Minne

Parteros Minne (ox) 50.000 kr 2400 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58,5 kg. Tillägg: För varje seger from 1 augusti 2016 2 kg tom 6 kg.