Arabhästlöpning (Gr3PA)

Arabhästlöpning (GR3PA) – 100.000 kr 1730 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 61 kg. Ej viktlättnad för ryttare.