Arabhästlöpning (max 58)

Arabhästlöpning (max 58) 30.000 kr 1200 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmdagen högst 58, alt inget handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje from 1 januari 2019 insprungen summa av 5.000 kr 1 kg.