ARABHÄSTLÖPNING (max 60) – Jägersro

ARABHÄSTLÖPNING (max 60) 60.000 kr 1730 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 60, alt som saknar
handicaptal.
Vikt: 4-åriga 54,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 april 2022 2 kg.