Arabhästlöpning (max 60)

Arabhästlöpning (max 60) 30.000 kr 1400 gr

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 60, alt inget handicaptal.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60,5 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 augusti 2017 2 kg.