Arabhästlöpning (max 60)

Arabhästlöpning (max 60) 30.000 kr 1600 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmdagen högst 60, alt inget handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje from 1 januari 2018 tom 31 december 2018 insprungen summa av 15.000 kr 1 kg.
Lättnad: Ej startat 2 kg.