Emirates Breeding Program I (ox max 60)

EUROPEAN BREEDERS’ PREMIUM I (ox max 60) 40.000 kr 1600 dt
Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst.
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen max 60, alt inget handicaptal
Vikt: 3-åriga 53,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 september 2019 2 kg.