ARABHÄSTLÖPNING (max 60)

ARABHÄSTLÖPNING (max 60) 40.000 kr 1600 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på
anm.dagen högst 60, alt inget handicaptal.
Vikt: 3-åriga 53,5 kg, 4-åriga 60,5 kg, äldre 61 kg.
Tillägg: För varje from 1 januari 2019 tom 31 december 2019
insprungen summa av 15.000 kr 1 kg.
Lättnad: Ej startat 2 kg.