Arabhästlöpning (max 60)

Arabhästlöpning  (max 60) 40.000 kr 2200 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 60, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 55,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 juli 2018 2 kg.