ARABHÄSTLÖPNING (max 63)

ARABHÄSTLÖPNING (max 63)
39.000 kr 2100 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 63, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 59 kg. Tillägg: För varje seger from 1 juni 2023 2 kg.