ARABHÄSTLÖPNING (max 63)

ARABHÄSTLÖPNING (max 63) 40.000 kr 2100 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på
anm dagen högst 63, alt inget handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 juni 2021 2 kg.