ARABHÄSTLÖPNING (max 65) – Göteborg

ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 0 kr 1200 gr
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar
handicaptal.
Vikt: 4-åriga 57,5 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 maj 2022 2 kg.