ARABHÄSTLÖPNING (max 65)

ARABHÄSTLÖPNING (max 65)
39.000 kr 1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 61 kg. Tillägg: För varje seger from 1 augusti 2023 2 kg.