ARABHÄSTLÖPNING (max 65)

ARABHÄSTLÖPNING (max 65
39.000 kr 1400 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 3-åriga 54,5 kg, äldre 60 kg. Tillägg: För varje seger from 1 oktober 2023 2 kg.