Emirates Breeding Programmelöpning (max 65)

Emirates Breeding Programmelöpning (max 65) 35.000 kr 1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 65, alt. inget handicaptal.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 december 2018 2 kg.
Utöver prissumman tilldelas ytterligare 10.000 till uppfödaren av bäst placerade skandinavienfödda häst.