ARABHÄSTLÖPNING (max 65)

ARABHÄSTLÖPNING (max 65) 40.000 kr 1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal
på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 3-åriga 54,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 november 2021 2 kg.