ARABHÄSTLÖPNING (max 65 ox) – Bro Park

ARABHÄSTLÖPNING (max 65 ox) 40.000 kr 1600 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar
handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 april 2022 2 kg.